orditool_logo
TP&H Group uit Herentals was op
zoek naar een praktische oplossing
om tachograafgegevens te
downloaden en te beheren.
Bij OpenICT heeft het bedrijf zo’n
oplossing gevonden, Orditool digiDL.
DE TACHOGRAAFOPLOSSINGEN VAN ORDITOOL
Tijd- en
efficiëntiewinst
Publireportage
D
e gegevens van de digitale
tachograaf en de chauffeurs-
kaarten downloaden, vergt
tijd. Te veel tijd. “Vroeger konden we
dat nog manueel doen, maar door
de uitbreiding van onze vloot, die
vandaag 200 vrachtwagens telt, ver-
tegenwoordigt die activiteit alleen
al een deeltijdse baan. Je moet
immers rekenen op een kwartier per
vrachtwagen en per handeling.”
Aan het woord is Nathalie Vandijck,
personeelsverantwoordelijke van de
TP&H Group.
Minder lege kilometers
In OpenICT heeft Nathalie Vandijck
echter de ideale partner gevonden
om het beheer van de tachograaf-
gegevens vlotter te laten verlopen.
“Vandaag al hebben we al onze
nieuwe Euro 6 voertuigen met de
digiDL van OpenICT uitgerust.
Daarnaast maken we gebruik van het
softwareprogramma Orditool om de
resultaten te raadplegen en om para-
meters zoals het respecteren van
rij- en rusttijden, te controleren.
Orditool biedt ons een perfect over-
zicht en versnelt in grote mate onze
loonadministratie.”
Omdat TP&H Group heel geregeld
haar vloot vernieuwt, zullen er tegen
het einde van het jaar 80 voertuigen
(op 200) met digiDL uitgerust zijn.
“Het andere grote voordeel van het
systeem is dat we niet meer moeten
wachten tot de bestuurder de thuis-
basis aandoet om over zijn gegevens
te beschikken,” gaat Hans Nietvelt,
wagenparkbeheerder,
voort.
“Voordien moest elke chauffeur hier
tussen de 1e en de 10e van de maand
passeren. Dat ging gepaard met heel
wat efficiëntieverlies en lege kilo-
meters. De Orditool digiDL oplossing
vermijdt die overbodige kilometers
en stelt ons bovendien in staat om
de opvolging vanuit verscheidene
vestigingen
te
organiseren.”
Hans Nietvelt is ervan overtuigd: de
combinatie van de digiDL-hardware
en het programma Orditool betaalt
zich heel snel terug.
Bovendien vallen niet alleen de tech-
nische oplossing, maar ook de men-
taliteit van OpenICT in de smaak van
de TP&H Group: “Ze hebben heel
goed begrepen wat onze kernactivi-
teit is en ze hebben ons de oplossing
voorgesteld die met onze behoeften
overeenstemt. In een wereld die door
informatie gedomineerd wordt,
is dat precies wat we zochten.”
Hans Nietvelt toont zich een
tevreden man.
DE OPLOSSING ORDITOOL
Maatschappelijke zetel: Herentals
Vloot: 200 trekkers, 250 opleggers
Specialiteiten: internationaal transport, koeltransport
TP&H GROUP
Dankzij de ‘tachograafoplossing’ Orditool heeft TP&H
Group het aantal lege kilometers kunnen terugdringen.
Tegelijk werd ook het salarisbeheer sterk vereenvoudigd.
• DigiDL-hardware die de tachograafgegevens via GPRS naar de thuisbasis doorsturen
• Orditool programma om de gegevens te analyseren
• Gegevensopslag
• Verwerking van de loongegevens
Meer informatie op www.orditool.be
digiDL